پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ شل سیلورستاین

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین

از گورخر پرسیدم،
تو سیاهی با خط های سفید؟
یا سفیدی با خط های سیاه؟
و گورخر از من پرسید،
تو خوبی با عادت های بد؟
یا بدی با عادت های خوب؟
آیا آرامی اما بعضی وقتها شلوغ می کنی؟
یا شلوغی بعضی وقتها آرام می شوی؟
آیا شادی بعضی روزها غمگین می شوی؟
یا غمگینی بعضی روزها شادی؟
آیا مرتبی بعضی روزها نامرتب؟
یا نامرتبی بعضی روزها مرتب؟
و همچنان پرسید و پرسید و پرسید.
دیگر هیچوقت
از گورخری درباره ی راه راهش
نخواهم پرسید…

«پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین»

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین

9
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=1615
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

 1. mary

  گاهی دشوارترین کار ، بازگرداندن اعتماد به خودمان است. وقتی قولی را که داده ایم زیر پا میگذاریم نمی توانیم به هدفی مشخص دست یابیم.
  برای تامین بهترین و والاترین نیازها و گرایشات خود و دیگران لازم است که ببخشیم.

  سرعت اعتماد (آنچه همه چیز را دگرگون می کند) پرفروش کتاب سال آمریکا
  استفن م.ر. کووی

 2. mary

  آنچه گاندی می اندیشید ، احساس می کند ، میگوید و عمل می کند
  زندگی من یک کل جدایی ناپذیر است و تمامی فعالیت هایم درهم آمیخته است…زندگی من پیام من است.
  ماهاتما گاندی

ارسال پاسخ