آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. انگشت شمارند

  انگشت شمارند کارگرهایی
  که خوب کار ، مطالعه و تفریح می کنند

  پیچ های بسیاری ساخته می شوند …
  هر روز زیر دستگاه پرس .

  انگشت های زیادی را دیده ام که پیچ شدند
  کارگرانی
  که ده
  نه
  هشت
  هفت انگشت …
  و بعضی کارگرها هیچ گاه به ماه اشاره نمی کنند

  پدر
  زیر دستگاه فشار
  ما
  زیر فشار خون

  کارگران دستگاه پرس پیانیست های خوبی نمی شوند
  و طوری زندگی مطالعه وتفریح می کنند
  که اثر انگشت شان روی هیچ چیز نمی ماند

 2. خطبه ی از امام علی(ع) :
  بدان خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست، به تو اجازه ی درخواست داده، و برآورده کردن آن را به عهده گرفته است.
  تو را دستور داده که از او بخواهی تا ببخشاید.
  درخواست رحمت کنی تا ببخشاید
  و خداوند میان تو و خودش کسی را نگذاشته است تا حجاب و فاصله پدید آورد. و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمی تواند ببخشاید

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید