شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!

شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. عجله
  کار ، تا زمانی منتظرت خواهد بود که باران را به بچه نشان دهی،
  اما باران منتظر نخواهد ماند تا کارت را انجام بدهی.
  پاتریشیا کلفورد

   1. ایمان
    دکترها به من گفتند که هرگز نمی توانم راه بروم.
    مادرم گفت میتوانم . و من به مادرم ایمان داشتم.
    ویلما رادولف

 2. لحظات استثنایی
  امروز دوباره خورشید برای من طلوع میکند ،همه چیز زنده است ،
  همه چیز جان می گیرد ، به نظر می رسد که همه چیز در باره ی شور و شوقم با من حرف می زند، همه چیز از من می خواهد تا نوازشش کنم …
  ان دلن کلوس

 3. و طوفان اتفاق افتاد کشتی ماند و اقیانوس
  شب تاریک و بیم موج و کشتیبان بی فانوس…
  یکی میگفت: این دریا … یکی میگفت: بیهوده است …
  یکی فریاد زد: خشکی… یکی ارام گفت: افسوس …
  و اما پشت دریاها یقین شهری ست رویایی
  اگر رفتند با رویا
  اگر ماندند در کابوس
  خدا با ماست. این را ناخدا میگفت پی در پی
  اگر چه سخت درمانده است
  اگر چه همچنان مایوس
  کبوتر نه کلاغی نه و حتی برگی از زیتون
  همه مردند بی احساس همه مردند نامحسوس
  هوایی شاعرانه شرشر باران و رعد و برق
  و کشتی خفته بود آرام در اعماق اقیانوس …

خواندن بعدی

تهدید

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید