معلم بر ابدیت تأثیر می گذارد – هنری آدامز –

معلم بر ابدیت تأثیر می گذارد، هرگز کسی نمی تواند بگوید دامنه تأثیر و نفوذ او در کجا به پایان خواهد رسید.

هنری آدامز
https://ideality.ir/?p=1529
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

3 دیدگاه

 1. mary

  ایده های بزرگ تنها متعلق به ذهن های فکور است ،
  اما اعمال بزرگ به تمام بشریت تعلق دارند .
  املی پی .بی سل

 2. mary

  شما نمی توانید انتخاب کنید که چگونه بمیرید یا چه وقت بمیرید.
  شما فقط می توانید تصمیم بگیرید که چگونه زندگی کنید.
  جان بیز

 3. mary

  بزرگ ترین آرزوهای من در آن دوردست ها زیر نور خورشید است.
  ممکن است هیچ وقت به آن آرزوها نرسم
  اما من می توانم به بالا نگاه کنم و زیبایی آنها را باور کنم
  و برای رسیدن به آنها تلاش کنم.

  لوئیز می الکوت

ارسال پاسخ