چهارراه

چهارراه

به چهارراه که می رسی، درنگی، تاملی و شاید توقفی. چراغ ها راهنمایی می کنند. کوتاه و می روی به آن راه که می دانی. عده ای می مانند در همان چهارراه، چون راهی ندارند.

«س.م.ط.بالا»

10
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=1353
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

  1. زهرا فرحمند

    بسیار زیبا

ارسال پاسخ