معادله ی آب و خون

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید و کسی که قرار است پنج سال آینده باشید در مردمی است که در این مدت با آنها معاشرت کرده و کتاب هایی است که در این زمان مطالعه خواهید کرد.

    چند نمونه کتاب عالی :
    زندگی، جنگ و دیگر هیچ – اوریانا فالاچی
    برنده با تو ـ جان سی مکسول

خواندن بعدی

ما گفتیم پارادوکس؛ شما هم بگو پارادوکس …

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید