اثبات حقانیت

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

می‌گویند: زندگی باطل است! اما اینان تنها خود باطل‌ اند

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید