درست نویسی – کاربرد ” به قول معروف ” در جمله

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. می بارد …

  از زمین و زمان…

  دوست داشتن تو…

  و گاه چه تلخ است…

  وقتی نیستی تا ببینی…

  برای تو چقدر عاشقی بلدم…

خواندن بعدی

درست نویسی – استفاده از فعل های کوتاه و ساده

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید