درست نویسی – کاربرد ” به قول معروف ” در جمله

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. می بارد …

  از زمین و زمان…

  دوست داشتن تو…

  و گاه چه تلخ است…

  وقتی نیستی تا ببینی…

  برای تو چقدر عاشقی بلدم…

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید