تو همان پنجره ای که باید دنیا را از آن ببینی

بهتر است خود را پاک و روشن نگاه داری؛ تو همان پنجره ای که باید دنیا را از آن ببینی.

جرج برناردشاو
https://ideality.ir/?p=836
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ