• او، گاهی، به سفر می رود.
  • او، گاهاً، به سفر می رود.

جمله ی اول، درست است؛ زیرا تنوین نشانه ی ویژه ی کلمات عربی است. واژه های فارسی (دوم، ناچار) نیازی به این نشانه ندارند. به کارگیری این نشانه برای واژه های فارسی و غیر عربی، روا نیست.

منبع: آموزش مهارت های نوشتاری پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه

دسته بندی شده در: