دوای این درد، دیازپام نیست

يامن اسمه دواء وذكره شفاء
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

بی‌تردید انسان در زیان‌کاری بزرگی است

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید