ضمیر

ضمیر خودآگاه من، ضمیر ناخودآگاهم را نقض می کند و من نمیدانم به کدام ساز …

«س.م.ط.بالا»

0
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=215
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ