فرندها مانده اند بی دوست

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

گوشی

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

بی‌تردید انسان در زیان‌کاری بزرگی است

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید