دست فروش، دستهایش را فروخت و هنوز نمی تواند یک دست لباس نو بخرد…

«س.م.ط.بالا»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, , , , ,