در فرصت مطلوب درآور پدرش را…!

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

خاطره نیمه جان…

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

آشناسوز. سروده ای قدیمی از هوشنگ ابتهاج

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید