گفتن چیزهایی که بقیه مردم دوست ندارند، بشنوند

س.م.ط.بالا

اگر آزادی واجد معنی باشد، معنی آن بهره مندی از حق گفتن چیزهایی است که بقیه مردم دوست ندارند، بشنوند.

جورج اورول
http://ideality.ir/?p=2926
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....