همدردی با گرسنگان؛ سزاوار تحسین

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. کسی را بجو که ماهرانه چنگ بنوازد،
    و هرگاه غم وجودت را گرفت، او
    چنگ خواهد نواخت
    و حالت خوب خواهد شد
    ساموئل1، باب 16، آیه های 16-14

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید