همدردی با گرسنگان؛ سزاوار تحسین

اگر آدمی آنقدر به غذا بی‌اعتنا باشد که زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین کنیم؛ اما مردی که از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله‌ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

برتراند راسل
https://ideality.ir/?p=2571
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

1 دیدگاه

 1. mary

  کسی را بجو که ماهرانه چنگ بنوازد،
  و هرگاه غم وجودت را گرفت، او
  چنگ خواهد نواخت
  و حالت خوب خواهد شد
  ساموئل1، باب 16، آیه های 16-14

ارسال پاسخ