من از ننگ خویش سخن می‌گویم. باشد که دیگران از ننگ‌هایشان بگویند.

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

, ,