ایده آلیتی مقالات.

راه می پیماید فریادی از انعکاس شب؛

برادرم را گم کرده ام

بیگانه ای در اجتماع (انتحاری)

ایستگاه

اسیر دست جنونم

دستی از شیشه های اتاق مرا دار می زند

نیم نگاه - شعرگونه ای از سیدمحمدحسین طباطبایی بالا (تصویر: توکا مایر هنرمند آلمانی)

نیم نگاه (خواستم شعر باشد! شد؟)

کی شود برگردم ؟

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید