ایده آلیتی مقالات.

تذکرة الأولیاء (شیخ فرید الدین عطار نیشابوری)

آنجا ؛ جایی که پای هیچ آدم به آن نرسد

آنجا که پای هیچ آدم به آن نرسد

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم...

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم…

هنر، چشمه ی زاینده است

هنر – حکایتی از گلستان سعدی رحمت الله علیه

حکیم و خر ملا نصرالدین

اشتباهِ تایپی، آبروی رفته و نزاع مجازی

درآمدی بر قناعت

نسخه یک پزشک تجربی

گوشی

خدا ما را دوست ندارد!

حکیم و پسر سیگار فروش

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید