برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

حکیم

12   مقاله
12
گ

گوشی

2 دقیقه زمان مطالعه

جمعی از جامعه شناسان در مجلسی گرد آمدند تا بررسی کنند؛ چطور در جامعه ای که “گوجه…