ایده آلیتی مقالات.

کتاب فلسفه ملال ؛ لارس اسوندسن با ترجمه افشین خاکباز

فلسفه ملال ؛ نوشته لارس اسوندسن با ترجمه افشین خاکباز

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید