ایده آلیتی مقالات.

ناپدید شدن در آخرین صبح فروردین ماه

آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم

تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم

زندگی خوب

زندگی خوب همراه با رنج‌هایی که کسی نمی‌داند

پس‌انداز خاطرات – یک داستانِ خیلی کوتاه درباره‌ی تنهایی

قالیچه

قالیچه

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

نقاشی خالی نیست؛ می دانم تو هستی

نقاشی خالی نیست؛ می دانم تو هستی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید