ایده آلیتی مقالات.

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

رمان ملت عشق - نوشته الیف شافاک

ملت عشق ؛ چهل قاعده شمس تبریزی به نقل از یک رمان ترکیه ای

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

باز گردد عاقبت این در؟ بلی

جمله خلق جهان در یک کس است

بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا

زین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم

کدام رنج؟! کدام گنج؟!

خاک چه دانست…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید