ایده آلیتی مقالات.

شاید زلزله به زندگی‌اش افتاده باشد

شاید زلزله به زندگی‌اش افتاده باشد

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

بینوایان

قصه ها - رخشان بنی اعتماد

قصه ها به روایت رخشان بنی اعتماد، تلخ است اما هست

خدا در همان پله ی اول مانده بود

حکیم و پسر سیگار فروش

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید