ایده آلیتی مقالات.

سرفه های قانونی مرتضی شهید حنیفی

او می‌کشد قلاب را؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

او می‌کشد قلاب را؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

شاه توت

انگار خستگی من به پیش از تولدم برمی‌گردد

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد ، صبر و آرام تواند به من مسکین داد

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد ، صبر و آرام تواند به من مسکین داد

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

پیغام ماهی‌ها؛ سروده ای از سهراب سپهری (مجموعه حجم سبز)

دو خط ، از مجموعه‌ی از زبان برگ، سروده‌ی محمدرضا شفیعی کدکنی

دو خط ، از مجموعه‌ی از زبان برگ، سروده‌ی محمدرضا شفیعی کدکنی

جست و جو ؛ سروده‌ای از شل سیلورستاین (ترجمه رضی هیرمندی)

کوهنورد

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید