برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ق

قطار

1 دقیقه زمان مطالعه
0 3
1 دقیقه زمان مطالعه
0 3

من مسافر قطارم می رم اما ماندگارم توی شبهای سیاهی همدمی جز تو ندارم قطار زندگی من بی بهونه بی توقف میره تا مقصد آخر راهی جز سفر ندارم مقصد همه همینجاست دیگه دلتنگی ندارم من مسافر قطارم مونده از…

ادامه خواندن
ب

بهانه های کودکانه

1 دقیقه زمان مطالعه
0 3
1 دقیقه زمان مطالعه
0 3

دیشب باران که بارید رختخواب من خیس شد ایزوگام نداشتیم گل های سفید قالی زرد شد مادر گفت : “باید بشورمشان” گفتم : “حتما هوا آلوده بوده است” «س.م.ط.بالا» (به تاریخ هفدهم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و…

ادامه خواندن
خ

خدای گدا

1 دقیقه زمان مطالعه
0 2
1 دقیقه زمان مطالعه
0 2

خدای گدا بر زمین بنشسته ای داری خدایی می کنی عمر چندین روزه را، داری جنایی می کنی چون طواف مردمان از مهرِ صاحبخانه نیست بینمت روزی، محبت را گدایی می کنی «س.م.ط.بالا» (به تاریخ: چهارم دی ماه یک هزار…

ادامه خواندن
خ

خرقه زهد

1 دقیقه زمان مطالعه
0 2
1 دقیقه زمان مطالعه
0 2

سینه ام زآتش دل در غم جانانه بسوخت *** آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت *** جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که ز بس آتش اشکم ،…

ادامه خواندن
ک

کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم

2 دقیقه زمان مطالعه
0 2
2 دقیقه زمان مطالعه
0 2

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد فریب چشم…

ادامه خواندن
خ

خرقه می آلود – یک شوخی کوچک با حافظ

2 دقیقه زمان مطالعه
0 3
2 دقیقه زمان مطالعه
0 3

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را *** دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز *** باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون *** نیکی به…

ادامه خواندن
2 دقیقه زمان مطالعه
0 3

سالوس در لغت به معنای مکار، حیله گر و ریاکار آمده و مکر و حیله و فریب نیز گفته اند. بنابراین “خرقه ی سالوس” بیانگر خرقه ایست که مظهر ریاکاری و فریب کاری است.  صلاح کار کجا و من خراب…

ادامه خواندن