برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

Logan Pearsall Smith

1 مقاله
1
ه

هدف

1 دقیقه زمان مطالعه

در زندگی باید دنبال دو هدف بود: یافتن آنچه می‌خواهیم و لذت بردن از آنچه داریم. تنها انسان‌های باهوش…