ایده آلیتی مقالات.

دست ؛ انیمیشن کوتاه

دست ؛ انیمیشنی کوتاه برای روایت نبرد بین آزادی اندیشه و قدرت

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید