چیزهای کوچیک زندگی

چیزهای کوچیک زندگی
چیزهای کوچیک زندگی
چیزهای کوچیک زندگی

از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببرید…
یک روز به عقب برمی گردید و می فهمید که اونها بزرگترین دارایی تون بودند…

انیمیشن UP (آپ) – 2009
کارگردان: پیت داکتر

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
1
اشتراک‌گذاری