ایده آلیتی مقالات.

تماشای رنج دیگران ؛ نوشته سوزان سانتاگ، با ترجمه زهرا درویشیان

تماشای رنج دیگران ؛ نوشته سوزان سانتاگ، با ترجمه زهرا درویشیان

دست ؛ انیمیشن کوتاه

دست ؛ انیمیشنی کوتاه برای روایت نبرد بین آزادی اندیشه و قدرت

هنر، چشمه ی زاینده است

هنر – حکایتی از گلستان سعدی رحمت الله علیه

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید