ایده آلیتی مقالات.

مردی با کبوتر نوشته ی رومن گاری

مردی با کبوتر – نوشته ی رومن گاری با ترجمه ی لیلی گلستان

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید