مروری سینمایی

لیست تعدادی از فیلم های سینمایی وطنی که از سال 1385 به این سمت دیده ام را اینجا آورده ام. نمی گویم اینها خوب هستند؛ چون این موضوع وابسته به سلیقه است. اما می گویم اینها ارزش وقت گذاشتن و تماشا کردن داشتند.

تعدادی فیلم خوب هست که هنوز روی پرده است و یا اینکه هنوز برای نمایش خانگی منتشر نشده؛ چون آنها را ندیده ام در این لیست نیاوردم. در ادامه ی مطلب این لیست را ببینید.

(بیشتر…)

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
4
اشتراک‌گذاری