بیش و کم

اندوه بیش و کم چه خوری

خسته شدیم؛ از بَس برای بیش و کم ، غم خوردیم …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
13
اشتراک‌گذاری