در آن دم که غمی رو به تو آرد

خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد

غم هایی هست که تنها می توان لبخند زد بهشان…

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
11
اشتراک‌گذاری