ایده آلیتی مقالات.

در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست

خراب حالی ما از درازی دست است، ز همت است که دیوار ما چنین پست است

ز همت است که دیوار ما چنین پست است

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند اما …

مه نو می شود ماه تمام آهسته آهسته

آهسته آهسته مه نو می شود ماه تمام – غزلی از صائب تبریزی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید