ایده آلیتی مقالات.

عدم تحقق یک جامعه ی انسانی

شکست – نتیجه تلاش ها برای ساخت جامعه انسانی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید