ایده آلیتی مقالات.

رهش (ر ه ش)؛ رمانی از رضا امیرخانی؛ بگذاریم که احساس هوایی بخورد

رهش (ر ه ش)؛ رمانی از رضا امیرخانی؛ بگذاریم که احساس هوایی بخورد

سراب .:. از مجموعه شهر .:.

شهر .:. سراب .:.

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

سر و ته : ماجرایی از خیابان های شهر

سیگار نکش

سیگار نَکِش

يامن اسمه دواء وذكره شفاء

دوای این درد، دیازپام نیست

راننده اتوبوس حواسش به هوا بود

جراحی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید