سیلاب نپرسد که در خانه کدام است

عشق از ره تکلیف به دل پا نگذارد

عشق حادثه ای است که دیگر اتفاق نخواهد افتاد؛ از آن زمان که آدم یاد گرفت چگونه “سَد” بسازد …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
14
اشتراک‌گذاری