برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

روزگار

2   مقاله
2
ر

روزگار

1 دقیقه زمان مطالعه

روزگاریست نه غریب؛ روزگاریست نه عجیب. همانطور که می پنداشتم. گاهی سخت می گذرد، گاهی آسان. روزگار…