نام بعضی نفرات رزق روحم شده است؛ سروده ای از نیما یوشیج

نام بعضی نفرات

رزق روحم شده است.

وقت هر دلتنگی،

سویشان دارم دست

جرئتم می‌بخشد

روشنم می‌دارد.

«نیما یوشیج»

 

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
80
اشتراک‌گذاری