ایده آلیتی مقالات.

ای خوشا به حال دورها

دورها – از کتاب دست بردن زیر لباس سیب! (محمد صالح علاء)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید