برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

جنگ طلب

1 مقاله
1
ج

جنگ، جنگ

1 دقیقه زمان مطالعه

جنگ همانقدر که زاییده شور و شوق جنگ طلب ها است، همان قدر هم زاییده نومیدی و بی عملی کسانی است که از جنگ بیزارند. آلبر کامو