ایده آلیتی مقالات.

می‌گویند: زندگی باطل است! اما اینان تنها خود باطل‌ اند

يامن اسمه دواء وذكره شفاء

دوای این درد، دیازپام نیست

مشاهدات عینی و تراوشات ذهنی یک بیمار

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید