بیش و کم

اندوه بیش و کم چه خوری

خسته شدیم؛ از بَس برای بیش و کم ، غم خوردیم …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
13
اشتراک‌گذاری

در آن دم که غمی رو به تو آرد

خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد

غم هایی هست که تنها می توان لبخند زد بهشان…

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
11
اشتراک‌گذاری