ایده آلیتی مقالات.

چوب (Timber)؛ انیمیشنی کوتاه در مورد ایثار، طمع و بقا

چوب (Timber)؛ انیمیشنی کوتاه در مورد ایثار، طمع و بقا

کیوسک (The Kiosk) انیمیشنی کوتاه درباره رهایی و رسیدن به آرزوها

کیوسک (The Kiosk) انیمیشنی درباره رهایی و رسیدن به آرزوها

دست ؛ انیمیشن کوتاه

دست ؛ انیمیشنی کوتاه برای روایت نبرد بین آزادی اندیشه و قدرت

The Legend Of The Crabe Phare

The Legend Of The Crabe Phare

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید