برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

کم و گزیده

74   مقاله
74
ب

بانگ شوم سیاست

1 دقیقه زمان مطالعه

چه بانگ شومی است بانگ سیاست؛ اَه، چه توهینی! خدای را به گاه سحر شکرگزارم که دغدغه و شور امپراتوری روم ندارم. بسی غنیمت، بسی سعادت که نه قیصرم، نه پادشاه جهانم. “یوهان ولفگانگ گوته”

خ

خوشبختی

1 دقیقه زمان مطالعه

خوشبختی زمانی است که آنچه فکر می کنید، آنچه می گویید و آنچه عمل می کنید، همه هماهنگ باشد. «مهاتما گاندی»

س

سنگ انداز

1 دقیقه زمان مطالعه

بدبختانه هموطنان ما، آن‌ها‌یی که در راه‌های صاف و کوبیده شده راه می‌روند، طوری ساخته شده‌اند که پیوسته در مسیر کسانی که می‌کوشند راه جدیدی باز کنند، سنگ می‌اندازند.