برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

شل سیلورستاین

12   مقاله
12

شعر سپید و گه‌گاه شعر «نو» ی شل سیلورستاین (Shel Silverstein)، شعری اجتماعی است. شاعر از پنجره درون به بیرون سر کشیده و وسواس‌گونه به پیرامون خود نگریسته است و همراه با این نگاه لبخندی و شاید زهرخندی نیز بر گوشه لب نهاده که شعر را گاه به طنز، گاه به هزل و گاه نیز به تمسخر و زخم زبان نزدیک کرده است. شعر طنز شعری ست لایه لایه؛ که لایه رویین ساده و شاید لبخند به لب آورد ولی لایه های زیرین تأمل‌برانگیز است و خواننده را به تفکر و تأمل می‌خواند…