برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

pinocchio

1 مقاله
1
1 دقیقه زمان مطالعه
2 9

دماغم روز به روز درازتر می‌شود، بی‌آنکه دروغی گفته باشم. نمی‌دانم کدام عضوِ خیانتکار، افکارم را به…