برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

یاستین گوردر

1 مقاله
1
1 دقیقه زمان مطالعه
0 3

به نظر من این موضوع هم خودش معمای بزرگی است که آدمها صبح تا شب این طرف و آن طرف می‌دوند و فعالیت می‌کنند. بدون اینکه فکر کنند از کجا آمده‌اند. چگونه می‌شود چشم بر زندگی روی این کره خاکی بست و آن را کاملا طبیعی دانست؟