برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

گریه

2   مقاله
2
ی

یاد

1 دقیقه زمان مطالعه

شاید کسی را که با او خندیده‌ای فراموش کنی، اما هرگز کسی را که با او گریسته‌ای…